Wat doen we

Logopedie behoort tot de groep van de paramedische beroepen.
Een logopedist staat in voor de preventie, diagnose en behandeling van alle mogelijke problemen in de mondelinge, schriftelijke en non-verbale communicatie. Zowel kinderen als volwassenen worden door een logopedist begeleid.

Logopediepraktijk de Kikker is voornamelijk gericht op de volgende doelgroepen:

icon afbeelding

Spraakstoornissen

  • Articulatiestoornissen
  • Afwijkend mondgedrag (bv. duimzuigen, mondademhaling, foutief slikken,…)
icon afbeelding

Taalstoornissen

  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Lees-, schrijf-, en rekenstoornissen
  • Neurologische taalstoornissen zoals onder andere afasie
  • Taalproblemen bij dementie
icon afbeelding

Stemstoornissen

  • Heesheid of stemverlies door een al dan niet organische oorzaak.
  • Ademhalingsstoornissen