Praktisch

Verloop intake, onderzoek en behandeling:

Probleemstelling in kaart brengen en informatie verzamelen.
  • Het logopedisch voorschrift wordt opgemaakt en dient te worden ondertekend door een geneesheer-specialist (eerste luik).
  • Het ondertekende voorschrift wordt meegebracht op het onderzoeksmoment.
Het probleem in kaart brengen door middel van objectieve en subjectieve testing.
Onderzoeksverslag opmaken.
  • Het therapeutisch team maakt het onderzoeksverslag op met vermelding van de resultaten en opmaak van therapieplan.
Gesprek waarin resultaten en de therapie-inhoud worden meegedeeld.
  • Het logopedisch voorschrift (therapie) en bilan dienen te worden ondertekend door een geneesheer-specialist (tweede luik).
  • De therapiemomenten worden afgesproken (wanneer, aantal sessies per week, duur).
  • Er wordt pas opgestart na ontvangst van het ondertekende voorschrift.
  • Het therapeutisch team neemt de verantwoordelijkheid om het volledige dossier op te sturen naar de mutualiteit.
  • Een positieve evolutie kunnen we pas bekomen wanneer de therapie regelmatig en ononderbroken verloopt. Dit betekent dat ook vakantieperiodes een belangrijk therapiemoment zijn los van het schoolse gebeuren.

Honorarium

Het honorarium dat u aan een logopedist betaalt is wettelijk vastgelegd en wordt elk jaar geïndexeerd. Meer informatie: RIZIV

De logopedische therapieën worden maandelijks afgerekend. De eerste therapie van de nieuwe maand ligt de rekening klaar. Deze wordt vereffend via bancontact. U krijgt daarna het getuigschrift voor de mutualiteit direct mee naar huis.

Terugbetaling

Afhankelijk van de pathologie wordt een aantal zittingen per jaar terugbetaald door de mutualiteit en dit gedurende twee of meer opeenvolgende kalenderjaren. U heeft hiervoor een voorschrift van een specialist nodig en met de resultaten van vereiste gestandaardiseerde testen van de logopedist wordt er een aanvraag gedaan bij de adviserende geneesheer van de mutualiteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten: VVL