Nieuw

Sprint

Sprint USB

Sprint is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word.

Sprint groeit mee met de gebruiker. Sprint kan worden ingezet bij jonge kinderen om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. Sprint kan ook gebruikt worden bij het aanleren van vreemde talen. In secundair en hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het studeren. Ook volwassenen met leesproblemen kunnen er veel baat bij hebben.

De logopedisten van praktijk De Kikker kunnen u en/of uw kind meer informatie geven over de werking van Sprint. We geven begeleiding in het gebruik en het leren toepassen van Sprint. Dit kadert binnen een logopedische therapie.

Website Sprint

TypTienTwee cursus

Sprint USB

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet tekort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willens schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!?

TypTienTwee heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen ... TypTienTwee is de niet-commerciële en engie echte versie van de hand van de nascholer.

De logopedisten van praktijk De Kikker leren uw kind in tien sessies typen aan de hand van TypTienTwee.

Praktisch:

  • Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks
  • Indien mogelijk, gebruik van eigen laptop (met Microsoft Word) of eigen toetsenbord
  • In kleine groepjes (vanaf derde leerjaar)
  • 180 euro voor 10 sessies (inclusief werkblaadjes en thuisoefeningen)
  • Op aanvraag individuele lessenreeksen mogelijk (200 euro)
  • Vanaf september 2017 één keer per week gedurende 60 minuten
  • Thuis oefenen is noodzakelijk!

Voor verdere informatie of inschrijvingen, neem gerust contact op.